Состојки
Вода Водата е супстанца, чиишто молекули се составени од атоми на водород и кислород и е важна за сите познати форми на живот. Чистата, свежа вода за пиење е неопходна за човекот и другите форми на живот. Водата може да раствори различни материи, што и дава различни вкусови и мириси. Луѓето, исто така, претпочитаат ладна вода наместо млака, бидејќи ладната вода содржи помалку микроби. Вкусот на изворската вода или минералната вода зависи од минералите кои се растворени во неа. Чистата вода (H2O) е без вкус и мирис. Чистотата на изворската и минералната вода зависи од неприсутноста на токсини, загадувачи и микроби.
Со оваа состојка може да ги приготвите следниве рецепти
ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ