Услови за користење

Во текстот наведени се основните правила и услови за користење на содржините на Моемени - Портал за рецепти, информирање и забава (во понатамошниот текст: портал или Моемени). Ве молиме навремено да се запознаете со овие правила и услови, за да се избегнат сите евентуални недоразбирања во понатамошното користење на порталот. Со читање на правилата и условите, ќе сметаме дека сте во целост запознаени со нив и ги прифаќате. Доколку не се согласувате со правилата и условите, Ве молиме да не го користите порталот.

Постои можност правилата и условите на користење на порталот од одредени причини да се променат. Со читање на правилата и условите, ќе сметаме дека се согласувате и со сите евентуални промени.

Порталот го издава и уредува МАРИНЕЛА ГСМ НЕТ ДООЕЛ (во понатамошниот текст: издавач или Маринела ГСМ Нет).

За сите нејаснотии и приговори поврзани со правилата и условите, контактирајте ја редакцијата на info@moemeni.mk

Користењето на материјалите и содржините на Моемени е дозволено само за лични потреби.

НЕ Е ДОЗВОЛЕНО: • објавување, испраќање и размена на содржини со кои се повредуваат македонските закони, вклучувајќи невистинити, навредувачки, злоставувачки, вулгарни, расистички и други содржини кои поттикнуваат омраза, содржини со кои се врши повреда на авторски и сродните права; • неовластено оддавање на лични податоци на трето лице; • лажно претставување со цел на закана, манипулација, измама или доведување во заблуда на корисниците и издавачот; • било какво попречување или оневозможување на користење на порталот на другите корисници; • свесно објавување, испраќање и размена на содржини кои содржат компјутерски вируси, датотеки и програми кои можат да предизвикаат попречување, ограничување на работата или уништување на било каква компјутерска и друга слична опрема; • неовластено собирање, чување, пренесување и користење на било какви лични податоци на корисниците на порталот;

Доколку при користењето на порталот наидете на содржини кои се во спротивност со правилата и условите на користење, ве молиме да ja известите редакцијата на info@moemeni.mk

Редакцијата на порталот го задржува правото да ги отстрани, без претходно известување, сите содржини кои се во спротивност со правилата и условите на користење.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Материјалите и содржините објавени на порталот, со исклучок на рекламните и преземените содржини, се во интелектуална сопственост на издавачот и смеете да ги користите само за лични, некомерцијални потреби. Со користење на порталот поднесувате сопствена одговорност за почитување на авторските и сродните права кои се однесуваат на овие содржини.

НЕ Е ДОЗВОЛЕНО: копирање, преземање, менување, адаптација или било какво друго користење на содржините објавени од Моeмени без претходно писмено одобрување од сопственикот на правата.

РЕКЛАМЕРАЊЕ И МАРКЕТИНГ На порталот се објавуваат и рекламни содржини. Издавачот на порталот ќе се обиде во најголема можна мера да не дозволи огласување забрането со закон, огласување кое го повредува човечкото достоинство, огласување кое може да предизвика душевна или друг вид на штета, неетичко огласување, како и огласување кое ги доведува во заблуда корисниците на порталот. Објавувањето на рекламните содржини се темели на договорни односи помеѓу издавачот и неговите партнери.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ Издавачот на порталот не гарантира дека порталот и сите негови содржини и делови ќе бидат секогаш достапни и на располагање на корисниците, како и дека нема да содржат грешки, компјутерски вируси, датотеки и програми кои можат да предизвикаат попречување, ограничување на работата или уништување на било каква компјутерска и друга слична опрема.

Издавачот на порталот се оградува од одговорност за: • било каква штета која корисниците ќе ја предизвикаат или претрпат при користењето на порталот, а е резултат на злоупотреба, уништување или оштетување на содржините или функционалноста на порталот; • било каква штета настаната од рекламните содржини објавени на порталот; • било каква штета настаната со употреба на производите или услугите објавени во рекламните содржини; • вистинитоста и точноста на податоците објавени во рекламните содржини, како и достапноста на рекламираните производи и услуги; • било каква штета настаната со користење на веб-страниците достапни преку линкови објавени на порталот. • вистинитоста и точноста на податоците објавени во содржините преземени од други веб-страници; • било каква штета настаната од содржините преземени од други веб-страници.

Коментарите на содржините на порталот, објавени од корисниците, не ги претставуваат ставовите, мислењата и препораките на редакцијата, ниту редакцијата се согласува или ги поддржува на било кој начин.

Рекламните содржини објавени на порталот не ги претставуваат ставовите, мислењата и препораките на редакцијата, ниту редакцијата се согласува или ги поддржува на било кој начин. За сите нејаснотии и приговори поврзани со рекламните содржини, контактирајте ги сопствениците или авторите на рекламните огласи.

 

Регистрирај се

Направи свој кориснички профил

Изјавувам дека горните податоци се точни и ги прифаќам условите за користење и Политиката на заштита на лични податоци на веб страницата moemeni.mk.

Регистрирај се со Фејсбук

Како регистриран корисник ќе можете да:

Најави се

Најави се со Фејсбук

Како регистриран корисник ќе можете да: