Состојки
Алкохолен оцет Алкохолниот (бел) оцет е всушност секој оцет настанат по пат на ферментација на течноста од растително потекло која содржи алкохол. Белиот оцет што го купуваме во нашите маркети, со назив алкохолен оцет претставува разредена оцетна киселина која се добива од етанол, алкохол добиен, на пример, од шеќерна репка. Алкохолниот оцет, освен во кујната за припрема на јадења, се користи и за припрема на зимница.    
Со оваа состојка може да ги приготвите следниве рецепти
 
User registration is not enabled

Најави се

Како регистриран корисник ќе можете да: